مقالات

حذف نام همسر از شناسنامه

حذف نام همسر از شناسنامه

چنانچه فردی با همسرش متارکه کرده باشد با انتخاب همسر دوم و ثبت رسمی ازدواج و ثبت شدن نام او در شناسنامه‌اش می‌تواند به اداره ثبت احوال مراجعه و درخواست برای حذف نام همسر اول را ارائه دهد.

1397/12/01 05:52:49 ب.ظ

 در چه مواردی  زن می‌‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید؟

در چه مواردی زن می‌‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید؟

آیا می دانیددر چه مواردی زن می‌‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید؟ 1-عدم پرداخت نفقه زن و انجام سایرحقوق واجب زن به مدت شش ماه. 2-بدرفتاری غیر قابل تحمل مرد با زن و فرزندان. 3-بیماری خطرناک غیر درمان مرد در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد. 4-دیوانه بودن مرد در زمانی که امکان فسخ نباشد.

1398/03/07 11:01:11 ب.ظ