سند شورایی چیست و آیا سند شورایی قابلیت اعتماد دارد؟

1399/06/11

وکیل ملکی

وکیل پایه یک دادگستری

حسن اصفهانی

جهت مشاوره تلفنی یا حضوری و یا درخواست وکیل با شماره زیر تماس بگیرید
09220583118

 

سند شورایی چیست و آیا سند شورایی اعتبار دارد؟

 

آیا سند شورایی قابلیت اعتبار دارد؟

 

اصطلاح "سند شورایی" در املاک روستایی به چه معنا است؟ و تفاوت این نوع اسناد با اسنادی از قبیل سند ششدانگ یا سند مشاع و ...در چیست؟ و سند شورایی چقدر اعتبار دارد؟
 

همانگونه که می دانیم ویلاها و باغ های زیادی وجود دارند که دارای سند شورایی هستند و حتی به همان صورت نیز خرید و فروش می شوند. سند شورایی همان سند عادی یا به اصطلاح قولنامه یا مبایعه نامه ای است که چند نفر شاهد آن را امضا نموده و سپس رییس یا اعضای شورای محلی روستا آن را از طریق امضا و مهر، محتویات آن را تایید می نمایند.  سند شورای همچنین می تواند به تأیید شورای اسلامی شهرهای کوچک هم رسیده باشد.


اینک سئوالی که مطرح است این است که اسناد شورایی تا چه حد قابلیت اعتماد دارد؟
در پاسخ می توان گفت که اعتبار اسناد شورایی چون به تأیید شورای محلی یا شوراهای اسلامی شهرها رسیده، بیشتر از مبایعه نامه های عادی است. اما به هر حال سند شورایی، سند عادی محسوب می شود و به اندازه سند رسمی قابل اعتماد نیست.

 

آیا امکان تبدیل سند شورایی به اسناد رسمی ششدانگ وجود دارد؟ 
بیشتر اسناد شورایی دارای سند مادر و کلی مشاع هستند که البته از سوی مالکین به صورت مفروز (با حدود اربعه مشخص شده) تصرف و بهره برداری می شوند که اصطلاحا به آن مفروزالرعیه می گویند. برای تبدیل این نوع از اسناد به سند رسمی باید به ادارات ثبت اسناد مراجعه گردد. بدین طریق که مالک با مراجعه به اداره ثبت و استفاده از "قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي" که جایگزین مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد رسمی شده است؛ درخواست خود را به هیات مندرج در قانون تقدیم نموده تا مطابق قانون، سند تک برگی ششدانگ برای ملک و به نام مالک (درخواست دهنده) تنظیم گردد. بدیهی است سند شورایی که محتویات آن از سوی شورای روستا مهر و امضا و تایید شده برای هیات فوق که مستقر در اداره ثبت است، قابل قبول می باشد.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی در زمینه املاک کلیک کنید

درخواست مشاوره