مقالات

بازنگری پرونده زندانیان مهریه

بازنگری پرونده زندانیان مهریه

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در گفت‌وگو با اخبار ۱۴ درباره اینکه آیا قرار است در مورد وضعیت زندانیانی که به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه، حبس شده‌اند، اتفاق جدیدی بیفتد، اظهار کرد: در جلسه روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور، از سوی رییس قوه قضاییه بر اجرای دقیق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و فتاوای مراجعِ عظام تقلید تاکید شد و مطرح شد که باید پرونده زندانیان مهریه مورد بازنگری قرار گیرد.

1398/03/07 10:39:58 ب.ظ

صدور کیفرخواست محمدعلی نجفی

صدور کیفرخواست محمدعلی نجفی

وکیل مدافع محمدعلی نجفی شهردار پیشین تهران که به قتل میترا استاد همسر دومش متهم شده از تکمیل تحقیقات در این پرونده خبر داد.

1398/03/14 09:28:39 ق.ب